วิทยาการจัดการ Poll

ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562
7 สิงหาคม 2562
จำนวนผู้ตอบPoll ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 1,510 คน
(ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2563)
19 กรกฎาคม 2563