ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ทาง

Email ms@udru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1160,1415

ที่อยู่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

ติดตามได้ที่