ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UDRU MICETHEC MICE Tourism & Hospitalty Excellent Center

042 211 064

ms@udru.ac.th

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000