ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (AC80401)

รหัสวิชา AC80401
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00/ศ.13.00-17.00(336)
ลงเรียน 38
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom zl37mps
Facebook -
อื่นๆ เบอร์ติดต่อ 081-7081818
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU