ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ (BA00301)

รหัสวิชา BA00301
ชื่อวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(335(Lab))
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ ดร.สมคิด
Google Classroom q6fhrim
Facebook
อื่นๆ ลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ http://line.me/ti/g/Pvs4_KH79u
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU