ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว (TM22201)

รหัสวิชา TM22201
ชื่อวิชา การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(2404)
ลงเรียน 1
ชื่ออาจารย์ อ.ปิยะภรณ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU