ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิจัยทางธุรกิจ (GM21314)

รหัสวิชา GM21314
ชื่อวิชา การวิจัยทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(536)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สมศักดิ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ เบอร์ติดต่อ​ 0835545551
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU