ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 (EC12202)

รหัสวิชา EC12202
ชื่อวิชา สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(335(Lab))
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ ดร.สมคิด
Google Classroom xife6wq
Facebook
อื่นๆ ลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ http://line.me/ti/g/DSz-w5nJvS
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU