ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี (AC90401)

รหัสวิชา AC90401
ชื่อวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 1(0-3-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-16.00(2302)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา
Google Classroom gls5wso
Facebook -
อื่นๆ ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม line ตาม ลิงค์นี้นะคะ https://line.me/R/ti/g/gOH01_JIWL
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU