ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี (AC90401)

รหัสวิชา AC90401
ชื่อวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 1(0-3-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ปิญะธิดา:พฤ.13.00-14.00(2302),ดร.ธัญญ์นิธิ:พฤ.14.00-16.00(2302)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ดร.ธัญญ์นิธิ,ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom ลิงค์เข้าชั้นเรียน: https://meet.google.com/fna-knaf-odn
Facebook -
อื่นๆ Line Group : เตรียมฝึก 2/2564 เบอร์โทร : 0826058088
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU