ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี (AC80403)

รหัสวิชา AC80403
ชื่อวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(333(Labบัญชี))
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน
Google Classroom ลิงค์เข้าชั้นเรียน: https://meet.google.com/mbu-zmgb-zxa
Facebook -
อื่นๆ Line Group : วิจัย2/2564 เบอร์โทร : 0826058088
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU