ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน2 (AC30202)

รหัสวิชา AC30202
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(333(Labบัญชี))
ลงเรียน 26
ชื่ออาจารย์ ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน
Google Classroom ลิงค์เข้าชั้นเรียน: https://meet.google.com/eaa-aewf-rvq
Facebook -
อื่นๆ Line Group : ต้นทุน2_2/2564 เบอร์โทร : 0826058088
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU