ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นสูง2 (AC20305)

รหัสวิชา AC20305
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(2202)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา
Google Classroom yzlb7fe
Facebook -
อื่นๆ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม line. ตามลิงค์นี้นะคะ https://line.me/R/ti/g/TjOsf1b5Xb
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU