ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นสูง2 (AC20305)

รหัสวิชา AC20305
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(336)
ลงเรียน 42
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา
Google Classroom shinczw
Facebook -
อื่นๆ ให้ทุกคนเข้า Line กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/-JbezkwtGB
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU