ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.ธวัลรัตน์:อัง.10.00-12.00(336),ผศ.สุริสา:อัง.8.00-10.00(336)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา,อ.ธวัลรัตน์
Google Classroom x7om3e4
Facebook -
อื่นๆ Link Line กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/lJw0KE8H64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU