ข้อมูลเรือนพยาบาล

ตั้งที่อาคาร 16 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1430

... ...