โครงการส่งเสริมคุณธรรมไถ่ชีวิตกระบือ ณ วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย

ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมไถ่ชีวิตกระบือ ” ณ วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น และยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตาต่อสัพชีวิตอีกด้วย อีกทั้งยังมีการร่วมกันทำโรงทานอาหารกลางวันระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อมอบให้กับคนที่มาร่วมทำบุญในวันนั้นด้วย ดูน้อยลง