ประกาศ ประชุมชมรม ครั้งที่2

ขอให้ผู้นำชมรม เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การจัดตั้งและต่ออายุชมรม ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการจัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านโปรแกรม Google Meet ครั้งที่2 ????วันอาทิตย์ ที่18เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ****หมายเหตุ : ผู้นำชมรมสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มLine กองกิจการชมรมนักศึกษา 2564 การประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้Google Meet ลิ้งเข้าร่วมการประชุม:https://meet.google.com/jdq-bozo-ion