โครงการ เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2564 (รูปแบบออนไลน์)

????????ประชาสัมพันธ์ **7-11สิงหาคม 2564** โครงการ เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2564 (รูปแบบออนไลน์)???????????? ????รายละเอียด -นักศึกษาทุกชั้นปี สมัครชมรมผ่านเพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยจะมีการโพสต์คลิปแนะนำชมรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ และจะมี QR Codeในการสมัครชมรม -นักศึกษา​ทุกชั้นปี ต้องสังกัดอย่างน้อย 1 ชมรมต่อปีการศึกษา​ -ไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัครชมรม จนกว่าจะมีการเปิดเรียนแบบปกติ ????กำหนดการ ????7 สิงหาคม2564 เวลา 08.30 น. เพจองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเผยแพร่คลิปวิดีโอผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวให้โอวาท -ผศ. จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี -ผศ.ดร. กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี -นายเกียรติชัย วาณิช ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เวลา 09.00 น. เพจองค์การนักศึกษาเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำชมรม และโปสเตอร์การสมัครชมรม เพื่อให้นักศึกษาทําการสมัครสมาชิกชมรม ????11สิงหาคม2564 เวลา 23.59 น. หมดเขตเวลาสมัครสมาชิกชมรม **หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามสามารถติดต่อที่เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #UDRU????????