สาขาวิชาการเงิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สานฝัน เติมเต็ม ประสบการณ์การศึกษาและการทำงาน รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”