สายตรงบริการนักศึกษา

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี​

รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปรึกษางานวิชาการ
...
อาจารย์ณพล ธนาวัชรากุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปรึกษาการใช้ชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน นักศึกษา ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) มีความสามารถได้การร้องเพลง เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ในโครงการ MS Social Singing Contest 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

แหล่งงาน

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563
2. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 72 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางอีเมล์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือทาง e-mail : passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

เว็บไซต์หางาน