ทำแบบประเมิน


  • คณะวิทยาการจัดการ

  • ที่อยู่: 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  • เบอร์โทรศัพท์: 042 211 064
  • แฟกซ์: 042 211 069
  • อีเมล: ms@udru.ac.th
Copyright © Management Science UDRU. | All rights reserved.