ดาวน์โหลดเอกสารยกเลิกการฝึกงาน

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น ✉ ดาวน์โหลด
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) ✉ ดาวน์โหลด
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองวัวซอ ✉ ดาวน์โหลด
6 เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บ้านทุ่ม ✉ ดาวน์โหลด
7 งานบริการด้านการศึกษา ร้อย ตชด. 242 กก.ตชด. 24 ✉ ดาวน์โหลด
8 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ✉ ดาวน์โหลด
9 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ✉ ดาวน์โหลด
10 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
11 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ✉ ดาวน์โหลด
12 ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
13 ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ ✉ ดาวน์โหลด
14 ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ ✉ ดาวน์โหลด
15 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
16 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
17 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอุดรดุษฎี ✉ ดาวน์โหลด
18 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรดุษฎี (ส่วนเร่งรัดหนี้เช่าซื้ออุดรธานี) ✉ ดาวน์โหลด
19 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
20 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาสวนกวาง ✉ ดาวน์โหลด
21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยวาน ✉ ดาวน์โหลด
22 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย ✉ ดาวน์โหลด
23 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านผือ ✉ ดาวน์โหลด
24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงกาฬ ✉ ดาวน์โหลด
25 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจักษ์ศิลปาคม ✉ ดาวน์โหลด
26 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปะโค ✉ ดาวน์โหลด
27 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเฝ้าไร่ ✉ ดาวน์โหลด
28 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยท่าตูมทอง ✉ ดาวน์โหลด
29 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชภัฏนครปฐม ✉ ดาวน์โหลด
30 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีเชียงใหม่ ✉ ดาวน์โหลด
31 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสร้างคอม ✉ ดาวน์โหลด
32 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู ✉ ดาวน์โหลด
33 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหาน ✉ ดาวน์โหลด
34 ธนาคารออมสิน สาขาเกาะช้าง ✉ ดาวน์โหลด
35 ธนาคารออมสิน สาขาน้ำโสม ✉ ดาวน์โหลด
36 ธนาคารออมสิน สาขาโนนสะอาด ✉ ดาวน์โหลด
37 ธนาคารออมสิน สาขาประชารักษา ✉ ดาวน์โหลด
38 ธนาคารออมสิน สาขาโพศรี ✉ ดาวน์โหลด
39 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ✉ ดาวน์โหลด
40 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
41 บริษัท ควินแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
42 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
43 บริษัท เคพีอาร์ พัฒนา จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
44 บริษัท โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ด จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
45 บริษัท ชัชวาลย์การบัญชี จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
46 บริษัท ดักกี้ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ✉ ดาวน์โหลด
47 บริษัท ดำรงค์และเพื่อนการบัญชี จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
48 บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทีฟ เลาจ์ จำกัด อุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
49 บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด สาขาอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
50 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย ✉ ดาวน์โหลด
51 บริษัท ไทย ไลอ้อนเมนทารี จำกัด (THAI LION AIR UDONTHANI) ✉ ดาวน์โหลด
52 บริษัท ไทย ไลอ้อนเมนทารี จำกัด สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ✉ ดาวน์โหลด
53 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
54 บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
55 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
56 บริษัท พชรณัฏฐ์ ออดิท จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
57 บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
58 บริษัท พี เอส เอ ออดิท จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
59 บริษัท มิตซูเจียงอุดร จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ (บ้านจั่น) ✉ ดาวน์โหลด
60 บริษัท รักจังทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
61 บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
62 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
63 บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
64 บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
65 บริษัท สยาม โคชิ จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
66 บริษัท สว่างค์รุ่งเรือง เท็กล์ไทล์ จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
67 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
68 บริษัท เอช ไฮ จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
69 บริษัท เอ็มอี คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
70 บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
71 ไปรษณีย์อุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
72 พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
73 ร้านก้องสยาม ✉ ดาวน์โหลด
74 ร้านเจเทค คอมพิวเตอร์ สาขาอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
75 ร้านสเวนเซ่น สาขายูดีทาวน์ ✉ ดาวน์โหลด
76 โรงงานน้ำตาลเกษตรผล ✉ ดาวน์โหลด
77 โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร ✉ ดาวน์โหลด
78 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ✉ ดาวน์โหลด
79 โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
80 โรงพยาบาลอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
81 โรงแรม เดอ ปริ้นเซส ✉ ดาวน์โหลด
82 โรงแรมเจริญโฮเต็ล ✉ ดาวน์โหลด
83 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
84 โรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ✉ ดาวน์โหลด
85 โรงแรมเดอะพรรณราย ✉ ดาวน์โหลด
86 โรงแรมธารบุรี ✉ ดาวน์โหลด
87 โรงแรมนภาลัย ✉ ดาวน์โหลด
88 โรงแรมบ้านเชียง ✉ ดาวน์โหลด
89 โรงแรมบุศยรินทร์ หนองคาย ✉ ดาวน์โหลด
90 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล ✉ ดาวน์โหลด
91 โรงแรมพาราไดซ์ ✉ ดาวน์โหลด
92 โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ✉ ดาวน์โหลด
93 โรงแรมเพรสซิเดนท์ โฮเทล ✉ ดาวน์โหลด
94 โรงแรมโลตัสคอนโดเทล ✉ ดาวน์โหลด
95 โรงแรมวารา บูทีค โฮเทล ✉ ดาวน์โหลด
96 ผู้จัดการโรงแรมวีธรา บูธีค โฮเทล ✉ ดาวน์โหลด
97 โรงแรมศิวิไลซ์ โฮเทล ✉ ดาวน์โหลด
98 โรงแรมสยามแกรนด์ ✉ ดาวน์โหลด
99 โรงแรมอัมมาน ยูนีค โฮเทล ✉ ดาวน์โหลด
100 โรงแรมโอลดี้ แอนด์ สลีปปี้ โฮสเทล ✉ ดาวน์โหลด
101 ศาลจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
102 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ✉ ดาวน์โหลด
103 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ ✉ ดาวน์โหลด
104 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขากุมภวาปี ✉ ดาวน์โหลด
105 ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
106 ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ✉ ดาวน์โหลด
107 สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ✉ ดาวน์โหลด
109 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
110 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
111 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
112 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
113 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
114 สำนักงานเทศบาลตำบลซาง ✉ ดาวน์โหลด
115 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด ✉ ดาวน์โหลด
116 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ ✉ ดาวน์โหลด
117 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
118 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
119 สำนักงานปรียาการบัญชีและภาษีอากร ✉ ดาวน์โหลด
120 สำนักงานปัณณ์ฉัตร์การบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
121 สำนักงานพอใจฒ์ การบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
122 สำนักงานเพื่อนการบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
123 สำนักงานรีพอร์ตการบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
124 สำนักงานวินัยการบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
125 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
126 สำนักงานสรรพากรภาค 10 ✉ ดาวน์โหลด
127 สำนักงานสุกฤตการบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
128 สำนักงานอาร์ ที การบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
129 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
130 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครอบจักรวาล ซัพพลาย ✉ ดาวน์โหลด
131 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ โอ แอ็คเคาน์ติ้ง ✉ ดาวน์โหลด
132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล ทัวร์ ✉ ดาวน์โหลด
133 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีดีคอม แอดไวซ์เพ็ญ ✉ ดาวน์โหลด
134 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลโฆษณา ✉ ดาวน์โหลด
135 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมอเตอร์เซลส์ (HONDA BIGWING) ✉ ดาวน์โหลด
136 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวฟทราเวล ✉ ดาวน์โหลด
137 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
138 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสหกิจ การบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญญา ทัวร์ ✉ ดาวน์โหลด
140 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค ทีเอ ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร (บ้านบ่อน้ำ) ✉ ดาวน์โหลด
141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี การบัญชี 101 ✉ ดาวน์โหลด
142 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค การบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
143 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานรัษฎากรการบัญชี ✉ ดาวน์โหลด
144 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ✉ ดาวน์โหลด
145 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ✉ ดาวน์โหลด
146 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ✉ ดาวน์โหลด
147 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ✉ ดาวน์โหลด
148 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ✉ ดาวน์โหลด