ภาพข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคว้ารางวัลการแข่งขัน Blogger Contest หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ”

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลการแข่งขัน Blogger Contest หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ” โดย นายมาโนช ทายมานห์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายในงาน เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ UDRU International Festival มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 FB สาขาวิชาการตลาด https://www.facebook.com/mk.msudruเว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาด http://mkudru.org/

มรภ.อุดรธานี ทำความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การวัดและประเมินผลการเรียนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน True VLearn, Google Meet, Google Classroom และใช้งานเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ทั้งระบบ Android และ iOS :: ฟรี (Free) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 365 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียนเปิดใช้งานซิม) ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergenceโดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์นิชนันท์ คงศรี เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.ที่ห้องประชุมดอกปีป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี