ข่าวศูนย์ฝึกฯวิชาชีพ

ประกาศนักศึกษาภาคการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษและนักศึกษาภาคปกติตกรุ่น ที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2563

  • admin 

ประกาศนักศึกษาภาคการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษและนักศึกษาภาคปกติตกรุ่น ที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2563 เข้าประชุมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 –… Read More »ประกาศนักศึกษาภาคการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษและนักศึกษาภาคปกติตกรุ่น ที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2563