Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการเขียนบทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการเขียนบทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

#ประชาสัมพันธ์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการเขียนบทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ความยาว 4-10

Read More

เปิดรับบทความวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่1 ฉบับที่2

เปิดรับบทความวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่1 ฉบับที่2

วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญท่านร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่1 ฉบับที่2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 เปิดรับบทความผ่านเว็บไซต์แล้ววันนี้!!

Read More

เปิดตัวผู้สมัครนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เปิดตัวผู้สมัครนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เปิดตัวผู้สมัครนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 มีผู้ลงสมัครเพียง 1 หมายเลข คือ นายเอกรัตน์

Read More

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ อุดรธานีเมืองกีฬาSportCity

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ อุดรธานีเมืองกีฬาSportCity

ประชาสัมพันธ์ #การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) #อุดรธานีเมืองกีฬาSportCity กำหนดส่งผลงานได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 #ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 42219108

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #ว่าด้วยเรื่องการคัดแยกขยะ “ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้”

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.อุดรธานี มีความประสงค์ขอนักศึกษาฝึกงาน

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.อุดรธานี มีความประสงค์ขอนักศึกษาฝึกงาน

#ประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.อุดรธานี #มีความประสงค์ขอนักศึกษาฝึกงาน #ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-211199

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 #ผู้สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์http://job2.ocsc.go.th/ หรือhttp://job.ocsc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม

Read More

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม Cocktailและการควงขวด

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม Cocktailและการควงขวด

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม Cocktailและการควงขวดของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ที่MS MARKET วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562

Read More