ข่าวงานวิจัย

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความชั่วคราว

  • admin 

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30… Read More »วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความชั่วคราว