กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการเขียนบทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

#ประชาสัมพันธ์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานการเขียนบทกวี โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ความยาว 4-10

Read More

เปิดรับบทความวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่1 ฉบับที่2

วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญท่านร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่1 ฉบับที่2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 เปิดรับบทความผ่านเว็บไซต์แล้ววันนี้!!

Read More

เปิดตัวผู้สมัครนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เปิดตัวผู้สมัครนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปี 2562 มีผู้ลงสมัครเพียง 1 หมายเลข คือ นายเอกรัตน์

Read More