๖ ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี

  • admin 

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “๖ ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี” วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา