แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติของบุคลากร กรณีเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019