เปิดรับบทความวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่1 ฉบับที่2

วารสารวิทยาการจัดการ
ขอเชิญท่านร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่1 ฉบับที่2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2562
เปิดรับบทความผ่านเว็บไซต์แล้ววันนี้!! [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] คลิกที่นี่