เดินเทิดพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  • admin 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี”ราชภัฏอุดรธานีรวมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม”