เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาไปร่วมให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่เข้าประกวดในโครงการ UDRU International Festival of Language and Culture 2021

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาไปร่วมให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่เข้าประกวดใน

โครงการ UDRU International Festival of Language and Culture 2021 (เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2564)

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
⏰ 9.30 – 16. 30 น. (ลงทะเบียน 8.30 น. เป็นต้นไป)
🏢 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
https://www.facebook.com/lcudru/posts/4433150943380487