เชิญชวนรับซิมทรูฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย &ไม่เสียค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต

– เชิญชวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนยื่นความจำนงขอรับซิมฟรีกับทางบริษัททรู ไปแล้วนั้น ติดต่อรับซิมได้ตามตารางเวลาจำแนกตามคณะดังนี้

1. วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว (คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์)
2. วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย)

หมายเหตุ คุณสมบัติของซิมเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ สำหรับใช้บริการบนแพลตฟอร์ม VLEARN, Google Meet, Google Classroom และการใช้งานเว็บไซต์สถาบันการศึกษา
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา ๓๕๖ วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนเปิดใช้บริการซิมโทรศัพท์ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์:https://datastudio.google.com/s/seqN8SkN6Ww