สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence โดย อาจารย์นิชนันท์ คงศรี

สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ
ปฏิวัติกลยุทธ์การตลาดด้วย Digital Media Convergence
โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์นิชนันท์ คงศรี เป็นวิทยากรบรรยาย
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.
ที่หอประชุมดอกปีป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่ม
facebook สาขาวิชาการตลาด มรภ.อุดรธานี
เว็บไซต์ http://www.mkudru.org