ประกาศ เลื่อน! ตลาดนัด วจ. เนื่องจาก อยู่ในช่วงมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม