ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย !!

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0”

ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2562 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ms.udru.ac.th/MSRC2019