ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ ” การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 “

📌 วัยรุ่น!! เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกระเทาะ!!! ชีวิตวิถีใหม่ในการเรียนการสอนเราจะเรียนรู้และก้าวผ่านไปด้วยกัน
📌 ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อ “การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19”
📌 https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=MjAyMDAwMDc=
📌 สำรวจวันที่ 24-29 มกราคม 2564 ความคิดเห็นของ วัยรุ่น!! ยุคใหม่ คือส่วนหนึ่ง เพื่อเราจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น