ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “๖ ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี”

  • admin 

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “๖ ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏอุดรธานี” วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ***โดยกำหนดประตูทางเข้า-ออกฝั่งเดียว (ด้านทางลาดฝั่งถนนศรีสุข)