สมัครออนไลน์

สมัครเข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ :

  • ชำระเงินจำนวน 800 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี “สาขาวิชาการบัญชี” เลขที่ 981-7-51512-5 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ไม่รับชำระเงินในวันอบรม)
  • เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินที่ line ID : noo6331 และโปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันเข้าอบรม