ปฏิทินการใช้ยานพาหนะ

รอตรวจสอบ

 • ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น บันทึกเมื่อ 13 มี.ค. 2566 16:46

  print รายละเอียด : ลงพื้นที่ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566
  ประเภทรถ : รถตู้
  จุดหมายปลายทาง : กลุ่มท่องเที่ยวนวัตวิถี อำเภอกู่แก้ว ๑๗๕ หมู่ ๓ บ.ซำป่าหัน ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
  วัน/เวลาไป : 18 มี.ค. 2566 เวลา 08:30 น.
  วัน/เวลากลับ : 18 มี.ค. 2566 เวลา 17:30 น.
 • บันทึกเมื่อ 1 ม.ค. 2513 07:00

  print รายละเอียด :
  ประเภทรถ :
  จุดหมายปลายทาง :
  วัน/เวลาไป : 1 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 น.
  วัน/เวลากลับ : 1 ม.ค. 2513 เวลา 07:00 น.