สายตรงคณบดี

ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ เช่น การเรียนการสอน กิจกรรมหรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน ไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่านเท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ไม่เช่นนั้นเรา จะขออนุญาตลบข้อมูลของท่าน และไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน

Please wait...

เข้าสู่ระบบจัดการสายตรงคณบดี