สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ โทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 0-4221-1040 ต่อ 1415  หรือ 042-211064
โทรสาร 0-4234-0710

อีเมล
E – mail   ms@udru.ac.th

การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้แก่ รถสองแถวสาย 6, 12, 15 ,22, 41, 44

ติดต่อเว็บมาสเตอร์
อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ 
E – mail  eq2iq@hotmail.com

Social media
facebook คณะวิทยาการจัดการ