กิจกรรมการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ MS Fresher 2017 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9 กันยายน 2560

ขอบคุณทีมงาน ถ่ายทอดสด จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นำทีมโดยอาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
 

MS Fresher 2017

ช่วงที่ 3 #LIVE กิจกรรมการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ MS Fresher 2017 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9 กันยายน 2560

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี บน 9 กันยายน 2017

MS Fresher 2017

ช่วงที่ 2 #LIVE กิจกรรมการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ MS Fresher 2017 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9 กันยายน 2560

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี บน 9 กันยายน 2017

 

MS Fresher 2017

#LIVE กิจกรรมการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ MS Fresher 2017 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9 กันยายน 2560

โพสต์โดย คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี บน 8 กันยายน 2017