เปิดรับบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ

เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ
วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์วารสารวิชาการ หรือ คลิกที่นี่