ส.ค.ส. อวยพรวาระปีใหม่พุทธศักราช 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช

ส.ค.ส. อวยพรวาระปีใหม่พุทธศักราช 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี