มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน 2562