สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการป้องกันตัว และได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เมื่อโดนประทุษร้ายจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือเหตุการณ์ที่ประสงค์ต่อชีวิต โดยมี ดาบตำรวจ พชกร วงศ์พุฒ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นวิทยากรในโครงการอบรมครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติม