ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (Placement Test)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (Placement Test) ครั้งที่ 1/2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ-Placement-Test-ครั้งที่-1-2561 (PDF)