ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2561
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม